BLOG KẾ TOÁN - THUẾ

BLOG KẾ TOÁN - THUẾ

Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch

Ngày đăng: 03/12/2020 08:56 PM
1. Hồ sơ - 02 Bảng đăng ký sử dụng mã số GTIN (theo mẫu: Bang dang...

Đăng ký thành lập mới công ty TNHH hai thành viên trở lên

Ngày đăng: 03/12/2020 11:12 PM
I. CHUẨN BỊ HỒ SƠ II. NỘP HỒ SƠ III. NHẬN KẾT QUẢ IV. THỦ...