BLOG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

BLOG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU THÔNG THƯỜNG CÓ CHỨA DẤU HIỆU CHỈ NGUỒN GỐC ĐỊA LÝ

Ngày đăng: 13/07/2021 11:01 AM
Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn...

KHIẾU NẠI THÀNH CÔNG SÁNG CHẾ “THIẾT BỊ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU CHO ĐỘNG CƠ - ĐẶNG HOÀNG SƠN"

Ngày đăng: 29/04/2021 03:44 PM
"Thiết bị tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ" được anh...

KHIẾU NẠI THÀNH CÔNG NHÃN HIỆU "POWER ECO TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG" BỊ TỪ CHỐI THEO ĐIỀU 74.2H LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Ngày đăng: 09/04/2021 04:31 PM
Ngày 28/09/2020, Cục SHTT đã ban hành Thông báo dự định từ chối...

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHO CÁC SẢN PHẨM DƯỢC PHẨM

Ngày đăng: 31/03/2021 11:58 AM
Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của con người, các doanh...

KHIẾU NẠI THÀNH CÔNG NHÃN HIỆU “MỀM, TIỆM MỀM, HÌNH”

Ngày đăng: 15/03/2021 09:47 AM
Bằng các lập luận thuyết phục của công ty Á Đông ngày 26/02/2021...

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHO SẢN PHẨM TÚI XÁCH

Ngày đăng: 10/03/2021 04:15 PM
Thời trang luôn mặt hàng thiết yếu của con người, từ xa xưa chúng...

Tên thương mại theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày đăng: 03/12/2020 08:44 PM
Theo quy định tại khoản 21 Điều 4 Luật Sở Hữu Trí Tuệ 2005, sửa...

Sáu lý do nên đăng ký nhãn hiệu

Ngày đăng: 03/12/2020 10:40 PM
1. BẢO VỆ TÀI SẢN QUÝ GIÁ 2. TRÁNH BỊ MẤT NHÃN HIỆU 3. NGĂN CHẶN...

Quyền tác giả là gì?

Ngày đăng: 03/12/2020 10:53 PM
Quyền tác giả là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với...