Dịch vụ

Dịch vụ

MÔI GIỚI CHUYỂN NHƯỢNG (MUA BÁN) NHÃN HIỆU

Ngày đăng: 09/04/2021 08:53 AM
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của...

XỬ LÝ HÀNH VI XÂM PHẠM KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP BẰNG BIỆN PHÁP DÂN SỰ

Ngày đăng: 07/04/2021 03:16 PM
Điều đầu tiên mà một chủ thể có thể làm đối với đối tượng...

XỬ LÝ HÀNH VI XÂM PHẠM NHÃN HIỆU BẰNG BIỆN PHÁP DÂN SỰ

Ngày đăng: 06/04/2021 02:59 PM
Biện pháp xử lý dân sự được áp dụng để xử lý hành vi xâm...

ĐĂNG KÝ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP CHO BAO GÓI SẢN PHẨM

Ngày đăng: 29/03/2021 02:22 PM
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP CHO BAO GÓI SẢN PHẨM -          Giấy...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Ngày đăng: 26/03/2021 04:28 PM
Cùng với sự hội nhập và phát triển, làn sóng văn hóa từ khắp...

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU LY HÔN

Ngày đăng: 25/03/2021 02:15 PM
Một thời gian sau khi ly hôn, cha hoặc mẹ vẫn có thể yêu cầu mình...

DỊCH VỤ DỊCH THUẬT TÀI LIỆU TỐ TỤNG

Ngày đăng: 25/03/2021 01:56 PM
Dịch thuật tài liệu tố tụng pháp là dịch các tài liệu, văn bản,...

SỬA ĐỔI BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 25/03/2021 10:19 AM
HỒ SƠ SỬA ĐỔI BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP (THÔNG QUA...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH 2021

Ngày đăng: 18/03/2021 10:07 AM
Theo pháp luật Việt Nam, cụ thể tại Điều 177 Luật Doanh nghiệp...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NĂM 2021

Ngày đăng: 16/03/2021 09:11 AM
Theo Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Doanh nghiệp tư nhân (DNTN)...