DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC

DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH 2021

Ngày đăng: 18/03/2021 10:07 AM
Theo pháp luật Việt Nam, cụ thể tại Điều 177 Luật Doanh nghiệp...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NĂM 2021

Ngày đăng: 16/03/2021 09:11 AM
Theo Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Doanh nghiệp tư nhân (DNTN)...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN NĂM 2021

Ngày đăng: 13/01/2021 10:08 AM
Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN NĂM 2021

Ngày đăng: 31/12/2020 10:41 AM
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp có ÍT ...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP VỐN TRONG NƯỚC

Ngày đăng: 11/12/2020 03:15 PM
Theo Luật doanh nghiệp, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp,...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VỐN TRONG NƯỚC

Ngày đăng: 11/12/2020 02:52 PM
Theo Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp là tổ chức CÓ TÊN RIÊNG, CÓ TÀI...

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP NĂM 2021

Ngày đăng: 19/02/2021 02:59 PM
GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP LÀ GÌ? Giải thể doanh nghiệp là việc chấm...

THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH NĂM 2021

Ngày đăng: 18/02/2021 05:51 PM
Theo Luật doanh nghiệp 2020, tạm ngừng kinh doanh được hiểu là trường...