Blog

Blog

QUY ĐỊNH VỀ HỦY BỎ HIỆU LỰC BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2022

Ngày đăng: 02/12/2022 08:46 AM
Bằng độc quyền sáng chế được coi là tài liệu pháp lý hợp pháp...

QUY ĐỊNH TÍNH MỚI CỦA SÁNG CHẾ THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ SỬA ĐỔI 2022

Ngày đăng: 30/11/2022 04:08 PM
Tính mới là một trong ba tiêu chuẩn cần để được cấp bằng độc...

LẦN ĐẦU TIÊN QUY ĐỊNH SÁNG CHẾ MẬT TRONG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ SỬA ĐỔI 2022

Ngày đăng: 30/11/2022 09:06 AM
Sáng chế mật chỉ mới được đề cập trong Nghị định 122/2010/NĐ-CP...

BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ CẤP CHO CHẾ PHẨM KHỬ MÙI KHÔNG KHÍ TỪ QUẢ BƠ

Ngày đăng: 16/11/2022 04:38 PM
Chế phẩm khử mùi từ trái bơ là công trình nghiên cứu khoa học...

BẢO HỘ NHÃN HIỆU ÂM THANH Ở VIỆT NAM

Ngày đăng: 07/10/2022 08:43 AM
Theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2022 (căn cứ Khoản...

LI-XĂNG NHÃN HIỆU CÓ CẦN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

Ngày đăng: 07/10/2022 08:35 AM
Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu Giấy chứng...

CÔNG BỐ 02 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ CAM, BƯỞI PHÚ GIÁO, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Ngày đăng: 18/08/2022 04:11 PM
Ngày 18/08/2022, Ủy Ban Nhân Dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã...

ĐỀ NGHỊ KHÔNG CẤP BẢO HỘ CHO PHẦN CHỮ “HQ” TRONG HÌNH TRÒN TRONG NHÃN HIỆU “hq, HONGQUANINK, HÌNH” BỊ TỪ CHỐI

Ngày đăng: 08/08/2022 11:02 AM
Vào ngày 05/4/2017, đại diện sở hữu trí tuệ của Công ty Hewlett-Packard...

DOANH NGHIỆP CẦN CHUẨN BỊ HỒ SƠ NHƯ THẾ NÀO ĐỂ DỄ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU?

Ngày đăng: 04/08/2022 09:33 AM
Trong mỗi doanh nghiệp đều có nhãn hiệu. Đó có thể là phần tên...

ĐIỂM MỚI CỦA ĐIỀU 74.2H THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2005, SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2022

Ngày đăng: 26/07/2022 01:41 PM
Theo quy định của Luật Sở Hữu Trí Tuệ, đơn đăng ký nhãn hiệu...
news/news