Blog

Blog

KHIẾU NẠI THÀNH CÔNG NHÃN HIỆU “ECOTRAY”, VỚI LÝ DO LÀ MANG TÍNH MÔ TẢ

Ngày đăng: 30/10/2023 11:24 AM
Được sự ủy quyền của Công ty TNHH thương mại sản xuất bao bì...

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ NĂM 2023

Ngày đăng: 30/03/2023 11:25 AM
Từ 01/01/2023, Luật Sở Hữu Trí Tuệ (SHTT) năm 2005, sửa đổi bổ...

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN NĂM 2023

Ngày đăng: 30/03/2023 10:55 AM
Từ 01/01/2023, Luật Sở Hữu Trí Tuệ (SHTT) năm 2005, sửa đổi bổ...

CÁC LOẠI TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ

Ngày đăng: 20/02/2023 08:50 AM
Theo khoản 5, điều 26 Bộ luật TTDS 2015, tranh chấp thừa kế thuộc...

THẾ NÀO LÀ THỪA KẾ THẾ VỊ?

Ngày đăng: 15/02/2023 08:52 AM
Thừa kế thế vị được hiểu là người thừa kế thay thế hợp...

THỦ TỤC PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

Ngày đăng: 14/02/2023 05:27 PM
Thừa kế được hiểu là sự dịch chuyển tài sản của người đã...

THAY ĐỔI TƯ CÁCH TỐ TỤNG TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ KHI NGUYÊN ĐƠN RÚT TOÀN BỘ YÊU CẦU KHỞI KIỆN

Ngày đăng: 14/02/2023 05:23 PM
Trong vụ án dân sự, tư cách tố tụng của các đương sự (nguyên...

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THỪA KẾ

Ngày đăng: 14/02/2023 05:20 PM
Theo quy định tại Khoản 5 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự 2015,...

TRANH CHẤP THỪA KẾ ĐẤT ĐAI CÓ BẮT BUỘC PHẢI HÒA GIẢI TẠI UBND XÃ, PHƯỜNG TRƯỚC KHI KHỞI KIỆN VỤ ÁN?

Ngày đăng: 14/02/2023 05:15 PM
Tranh chấp thừa kế là việc mâu thuẫn về lợi ích giữa các bên...

ÁN LỆ SỐ 26/2018/AL VỀ XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU TÍNH THỜI HIỆU VÀ THỜI HIỆU YÊU CẦU CHIA DI SẢN THỪA KẾ LÀ BẤT ĐỘNG SẢN

Ngày đăng: 14/02/2023 05:11 PM
Án lệ số 26/2018/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân...