Blog

Blog

LAO ĐỘNG THỬ VIỆC CÓ THAM GIA BHXH ?

Ngày đăng: 22/10/2021 02:46 PM
Tại Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/4/2017 và Khoản 1 Điều...

CÁC MỐI QUAN HỆ LIÊN KẾT

Ngày đăng: 22/10/2021 02:40 PM
Căn cứ Điều 5 - Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2020...

GIAO DỊCH LIÊN KẾT LÀ GÌ ?

Ngày đăng: 22/10/2021 02:36 PM
Như vậy có thể hiểu, giao dịch liên kết là giao dịch của các doanh...

THUẾ GTGT - 26 ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ

Ngày đăng: 22/10/2021 02:28 PM
Theo điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung...

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Ngày đăng: 22/10/2021 02:22 PM
Tổng hợp những lỗi quy định tại Thông tư 10/2014/TT-BTC và 176/2016/TT-BTC...

CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI KHOẢN TIỀN LƯƠNG CHỦ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Ngày đăng: 22/10/2021 02:19 PM
CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI KHOẢN TIỀN LƯƠNG CHỦ CÔNG TY TNHH MỘT...

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Ngày đăng: 22/10/2021 02:11 PM
Không phải in ấn hóa đơn (Thay vì phải viết tay hoặc in ấn tại...

PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN KHI KINH DOANH

Ngày đăng: 22/10/2021 02:08 PM
Điểm hòa vốn trong tiếng Anh gọi là Break Even Point. Điểm hòa vốn...

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ LÀ GÌ ?

Ngày đăng: 22/10/2021 01:50 PM
HĐĐT là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng...
news/news