CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Ngày đăng: 22/01/2021 05:16 PM

  - Thanh toán: Khách hàng thanh toán thù lao cho Văn Phòng Luật Sư A.D.V.N ngay khi yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc theo thỏa thuận khác. Mức thù lao và phương thức thanh toán được thực hiện theo thỏa thuận của hai bên hoặc theo hợp đồng đã ký kết.

  - Mức thù lao được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty theo quy định pháp luật. Nếu có sự thay đổi về thông tin tài khoản thanh toán, Văn Phòng Luật Sư A.D.V.N sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.

  - Thông tin tài khoản Văn Phòng Luật Sư A.D.V.N như sau:

  + Tài khoản VND: 0331000452549                                

  + Người thụ hưởng: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ A.D.V.N          

  + Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK) – CN

  TP. HCM