ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH DẠNG CHẤT THỂ TẠI VIỆT NAM

ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH DẠNG CHẤT THỂ TẠI VIỆT NAM

Ngày đăng: 07/01/2021 03:30 PM

  GIỚI THIỆU SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH DẠNG CHẤT THỂ

  Theo Luật sở hữu trí tuệ, sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng SẢN PHẨM hoặc QUY TRÌNH nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ độc quyền dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

  Giải pháp kỹ thuật dạng SẢN PHẨM lại gồm hai dạng là CHẤT THỂ và VẬT THỂ. Sản phẩm dạng CHẤT, ví dụ vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm..., được thể hiện bằng tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật về sự hiện diện, tỷ lệ và trạng thái của các phần tử, có chức năng (công dụng) như một phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu nhất định của con người; hoặc sản phẩm dưới dạng vật liệu sinh học, ví dụ gen, thực vật/động vật biến đổi gen..., được thể hiện bằng tập hợp các thông tin về một sản phẩm chứa thông tin di truyền bị biến đổi dưới tác động của con người, có khả năng tự tái tạo;

  Cụ thể hơn, sáng chế dạng CHẤT THỂ là loại sáng chế mà đối tượng bảo hộ là tập hợp các đơn chất, hợp chất hoặc hỗn hợp chất khi kết hợp lại với nhau theo công thức, phương trình sẽ có các phản ứng và tạo thành một sản phẩm, một chức năng nào đó ví dụ như: Chế phẩm xử lý sợi tổng hợp và sợi tổng hợp; Hợp chất carboxamit, dược phẩm và tổ hợp chứa nó để điều trị bệnh viêm gan B; Chế phẩm vacxin để phòng ngừa bệnh sốt thương hàn; Chế phẩm chứa lõi polyme có phân tử lượng cao,…

  So với sáng chế dạng vật thể, sáng chế dạng CHẤT THỂ khó xác định hơn vì để xác định nó (định tính, định lượng) đòi hỏi dùng các phương pháp khoa học phức tạp, như phương pháp hóa học, phương pháp vật lý, phương pháp hóa lý,…

   

  MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ CÁC SÁNG CHẾ DẠNG CHẤT THỂ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

  Tên sáng chế

  Tóm tắt sáng chế

  CHẾ PHẨM XỬ LÝ SỢI TỔNG HỢP VÀ SỢI TỔNG HỢP

    Sáng chế đề cập đến chế phẩm sử lý sợi tổng hợp mà chứa hợp chất este chứa lưu huỳnh là hợp chất este tạo thành từ rượu C6-22 Guerbet và ít nhất một hợp chất được chọn từ nhóm gồm có axit hữu cơ có nguyên tố lưu huỳnh trong phân tử của nó và chất dẫn xuất tạo este của axit hữu cơ có nguyên tố lưu huỳnh trong phân tử của nó. Chế phẩm xử lý sợi tổng hợp chứa hợp chất este chứa lưu huỳnh dưới dạng chất làm trơn, chất hoạt động bề mặt không ion, và chất hoạt động bề mặt dạng anion. Chất hoạt động bề mặt dạng anion chứa sulfonat hữu cơ. Trường hợp tổng hàm lượng của chất làm trơn, chất hoạt động bề mặt không ion, và chất hoạt động bề mặt dạng anion được lấy là 100% khối lượng, tỷ lệ của hợp chất este chứa lưu huỳnh nằm trong khoảng từ 0,01 đến 50% khối lượng, và tỷ lệ của sulfonat hữu cơ nằm trong khoảng từ 0,5 đến 5% khối lượng

  MÀNG POLYESTE CÓ KHẢ NĂNG CO DO NHIỆT VÀ BAO GÓI SỬ DỤNG NHÃN THU ĐƯỢC TỪ MÀNG NÀY

   

    Sáng chế đề xuất màng polyeste có khả năng co do nhiệt mà có độ co do nhiệt theo chiều ngang cao, có độ co do nhiệt theo chiều dọc nhỏ và có độ bền cơ học cao theo chiều dọc, tính chất mở lỗ thuận lợi và các tính chất hoàn thiện co tốt. Màng polyeste có khả năng co do nhiệt theo sáng chế có các tính chất đặc biệt về độ co do nhiệt do nước nóng theo chiều co chính của màng và theo chiều trực giao với chiều co chính của màng khi được ngâm trong nước nóng ở 98°C, về độ chênh lệch về nhiệt dung riêng ∆Cp giữa giá trị ở nhiệt độ thấp hơn và nhiệt độ cao hơn Tg khi dòng nhiệt ngược được đo bằng phương pháp nhiệt lượng quét vi sai (Differential Scanning Calorimetry-DSC) được điều chỉnh nhiệt và về độ bền kéo đứt. Sáng chế cũng đề cập đến bao gói sử dụng nhãn thu được từ màng này.

  HỢP CHẤT CARBOXAMIT, DƯỢC PHẨM VÀ TỔ HỢP CHỨA NÓ ĐỂ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM GAN B

    Sáng chế đề cập đến chất ức chế quá trình sao chép của HBV có công thức (I): bao gồm các dạng đồng phân lập thể, và muối, hydrat, solvat của nó, trong đó R1 đến R7 có nghĩa như được xác định trong bản mô tả này. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa nó, riêng rẽ hoặc kết hợp với chất ức chế HBV khác, để điều trị bệnh HBV.

   

  PROTEIN DUNG HỢP, AXIT NUCLEIC, VẬT TRUYỀN BIỂU HIỆN VÀ TẾ BÀO VẬT CHỦ CHỨA AXIT NUCLEIC NÀY

    Sáng chế đề xuất phân tử IL-2 mutein và phân tử dung hợp IL-2 mutein Fc ưu tiên phát triển và hoạt hóa các tế bào T điều biến và được sản xuất dễ dàng trên quy mô lớn. Sáng chế còn đề xuất các phân tử biến thể Fc của IgG1 của người thiếu chức năng cảm ứng hoặc có chức năng cảm ứng giảm mạnh và độ ổn định cao mặc dù không được glycosyl hóa ở N297. Ngoài ra, sáng chế đề xuất các peptit liên kết mà được glycosyl hóa khi được biểu hiện ở tế bào của động vật có vú.

   

  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GPHI DẠNG CHẤT THỂ (THÔNG QUA TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP)

  - Bản mô tả (kèm theo hình vẽ phương trình, công thức, sơ đồ quy trình, yêu cầu bảo hộ);

  - Giấy ủy quyền (theo mẫu của Tổ chức đại diện SHCN);

  - Tờ khai xin cấp bằng độc quyền Sáng chế/GPHI (theo mẫu của Tổ chức đại diện SHCN).

  Về cơ bản, việc đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích dạng CHẤT cũng tương tự như các dạng khác (VẬT, QUY TRÌNH), nhưng do dạng CHẤT THỂ gồm các chất, hợp chất, phân tử,…phản ứng với nhau tạo thành sản phẩm hoặc tỉ lệ các chất kết hợp với nhau có trong sản phẩm đó,…Do tính chuyên môn cao của sản phẩm, Quý khách cần mô tả chính xác và giải thích kỹ với Đại diện sở hữu công nghiệp để cùng thảo luận rõ hơn về bản chất và bản mô tả chi tiết của đơn đăng ký sáng chế/GPHI.

   

  TRA CỨU SƠ BỘ SÁNG CHẾ DẠNG CHẤT THỂ

  Trước khi đăng ký sáng chế dạng CHẤT THỂ, chủ đơn cần tra cứu sơ bộ nhằm đánh giá khả năng bảo hộ của đơn đăng ký trước khi tiến hành nộp đơn chính thức với Cục Sở Hữu Trí Tuệ. Chủ đơn có thể tự mình tra cứu và đánh giá sơ bộ sáng chế/giải pháp hữu ích của mình tại các trang web tra cứu của Văn phòng sở hữu trí tuệ ở các nước, Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO, tiêu biểu như sau:

  //iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearchIND.php

  https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

  //pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/quickSearch.do

  https://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP

  Ngoài ra, chủ đơn cũng có thể tra cứu trên các trang web tìm kiếm của Google, Yahoo!, Cốc cốc, …. báo chí, ấn phẩm,…

   

  QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GPHI DẠNG CHẤT THỂ

  Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được xem xét theo trình tự sau:

  - Thẩm định hình thức: 01 tháng

  - Công bố đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích:

  (i) Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn;

  (ii) Đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế (sau đây gọi là “đơn PCT”) được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ đã vào giai đoạn quốc gia;

  (iii) Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

  - Thẩm định nội dung: không quá mười tám tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

  Thực tiễn hiện nay, trường hợp đơn đã nộp yêu cầu thẩm định nội dung ngay từ đầu, toàn bộ quy trình từ thời điểm nộp đơn đến khi cấp Văn bằng bảo hộ từ 30- 36 tháng.

   

  HIỆU LỰC BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/GPHI DẠNG CHẤT THỂ

  Bằng độc quyền Sáng chế có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết 20 NĂM kể từ ngày nộp đơn/ngày nộp đơn quốc tế. Hiệu lực bảo hộ cần được duy trì hàng năm.

  Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết 10 NĂM kể từ ngày nộp đơn/ngày nộp đơn quốc tế. Hiệu lực bảo hộ cần được duy trì hàng năm.

   

  MẪU BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH DẠNG CHẤT THỂ

   

  (Mẫu bìa Bằng độc quyền Sáng chế dạng Chất thể)

   

  (Trang đầu bản mô tả Sáng chế dạng Chất thể)

   

  VPLS A.D.V.N là một tổ chức hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, được phụ trách bởi các luật sư, đại diện sở hữu công nghiệp do Cục Sở Hữu Trí Tuệ và Cục Bản Quyền Tác Giả cấp chứng chỉ hoạt động, có thâm niên hành nghề hơn 20 năm, kinh nghiệm chuyên sâu để xử lý hồ sơ đăng ký các đối tượng sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả,....., cũng như các vấn đề có liên quan đến sở hữu trí tuệ như giám định, giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ, môi giới mua bán nhãn hiệu,…

   

  Quý khách có vấn đề cụ thể cần tư vấn, vui lòng liên hệ:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ A.D.V.N

  Phòng F2&F3, Tòa nhà FOSCO, Số 2 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

  Hotline:  0903 693 301 - Mobile: 0909 393 329 

  Tel: 028 3926 0120, 3926 0125

  Email: advnlaw@gmail.com; vanphongluatsuadvn@gmail.com

  Website: www.advnlaw.vn

   

   

  news/news_detail