ĐỀ NGHỊ KHÔNG CẤP BẢO HỘ CHO PHẦN CHỮ “HQ” TRONG HÌNH TRÒN TRONG NHÃN HIỆU “hq, HONGQUANINK, HÌNH” BỊ TỪ CHỐI

ĐỀ NGHỊ KHÔNG CẤP BẢO HỘ CHO PHẦN CHỮ “HQ” TRONG HÌNH TRÒN TRONG NHÃN HIỆU “hq, HONGQUANINK, HÌNH” BỊ TỪ CHỐI

Ngày đăng: 08/08/2022 11:02 AM

   

   

  Reg. 388322

  Reg. 41050

  Reg. 7522

  HP

  Reg. 24406

  Reg. 80182

  Reg. 165586

   

   

  Công ty Hewlett-Packard hiện đang là chủ sở hữu của các nhãn hiệu “HP” và “HP, hình” tại Việt Nam bảo hộ các sản phẩm, dịch vụ thuộc các nhóm 01, 07, 09, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 có số văn bằng lần lượt là 24406, 7522, 41050, 180182, 165586.

  Vào ngày 05/4/2017, đại diện sở hữu trí tuệ của Công ty Hewlett-Packard đã nộp đơn phản đối đến Cục Sở hữu Trí tuệ phản đối việc cấp bảo hộ cho phần chữ “hq” trong hình tròn trong nhãn hiệu “hq, HONGQUANINK, hình” thuộc nhóm sản phẩm, dịch vụ số 35 của đơn đăng ký số 4-2016-38948 do CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – DỊCH THUẬT – SỞ HỮU TRÍ TUỆ Á ĐÔNG làm đại diện.

  Phía người phản đối lập luận cho rằng phần chữ “hq” trong hình tròn trong nhãn hiệu “hq, HONGQUANINK, hình” không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ tại Điều 74.2e và 74.2i Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành. Cụ thể phần chữ “hq” tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “HP” đã được bảo hộ tại Việt Nam. Nhóm sản phẩm 35 là trùng/tương tự với nhóm sản phẩm, dịch vụ của các đăng ký đã bảo hộ của người phản đối.

  Về việc phản đối Đề nghị không cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nêu trên, Cục Sở hữu Trí tuệ đã có văn bản trả lời. Theo đó, Cục Sở hữu Trí tuệ cho rằng phần nhãn hiệu “hq” trong hình tròn có khả năng phân biệt khi so sánh với các nhãn hiệu đối chứng mà phía người phản đối đã đưa ra nên đã ban hành văn bản từ chối đề nghị của người phản đối.

  Sau đó, Cục Sở hữu Trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ số 4-0388322-000 cho nhãn hiệu “hq, HONGKIMQUAN, hình”.

  Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ A.D.V.N

  Phòng F2&F3, Tòa nhà FOSCO, Số 2 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

  Hotline:  0903 693 301 - Mobile: 0909 393 329 

  Tel: 028 3926 0120, 3926 0125

  Email: advnlaw@gmail.com; vanphongluatsuadvn@gmail.com

  Website: www.advnlaw.vn