DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Ngày đăng: 28/12/2020 10:49 AM

  Kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các quyết định của Ban Giám đốc. Các số liệu kế toán, thống kê  chính xác, được cung cấp kịp thời sẽ giúp Ban Giám đốc nắm bắt được thực trạng hoạt động của doanh nghiệp để từ đó đưa ra các quyết định phù hợp, đáp ứng với thay đổi của môi trường kinh doanh.

  Với kinh nghiệm làm việc thực tiễn nhiều năm tại các doanh nghiệp, dịch vụ kế toán do VĂN PHÒNG LUẬT SƯ A.D.V.N cung cấp luôn làm hài lòng các khách hàng.

   

  I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRỌN GÓI:

  1. CÔNG VIỆC KÊ KHAI BÁO CÁO THUẾ

  - Kiểm tra, sắp xếp chứng từ thuế và nhập liệu phần mềm kê khai thuế hàng tháng, quý

  - Lập và nộp Cơ quan thuế báo cáo thuế Giá trị gia tăng (GTGT) hàng tháng/quý

  - Lập và nộp Cơ quan thuế báo cáo thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) hàng tháng/quý

  - Lập và nộp Cơ quan thuê báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26) hàng quý

  - Kiểm tra dữ liệu kế toán, tính toán tạm tính số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp hàng quý/ năm

  - Lập và nộp Cơ quan thuế báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN hàng năm

  - Lập và nộp tiền thuế phát sinh của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế

  - Thay mặt doanh nghiệp làm việc với Cơ quan thuế khi có công việc phát sinh

   

  2. CÔNG VIỆC KẾ TOÁN

  - Thiết lập hệ thống kế toán, tài khoản kế toán, chứng từ kế toán, sổ kế toán và các báo cáo kế toán theo luật định, phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, hệ thống tài khoản kế toán được cập nhật theo các quy định mới nhất của Bộ Tài chính, và nhiều tiện ích thông minh khác.

  - Phân loại, sắp xếp các chứng từ gốc, tạo lập các chứng từ kế toán thích hợp và tiến hành nhập số liệu vào phần mềm kế toán theo đúng các quy định về hạch toán kế toán của chế độ kế toán Việt Nam.

  - Xử lý các nghiệp vụ tổng hợp, phân bổ, kết chuyển tính giá thành, giá vốn.

  - Xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

  - Kiểm tra lại số liệu kế toán và số dư một số tài khoản như: hàng tồn kho, nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng… trước khi lập báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định.

  - Hoàn thiện sổ sách kế toán, in chứng từ hàng tháng/quý/năm.

  - Lập các báo cáo: Báo cáo tài chính, báo cáo tồn kho, báo cáo công nợ...v/v

  - In các chứng từ kế toán phát sinh, sổ sách kế toán để bàn giao cho doanh nghiệp

  - Chuyển giao toàn bộ sổ sách kế toán và hướng dẫn việc lưu trữ hồ sơ, sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính theo đúng quy định.

  - Đại diện và thay mặt cho doanh nghiệp nộp các báo cáo cho các cơ quan thuế, thống kê.

  - Đại diện và thay mặt cho doanh nghiệp giải trình số liệu và các nghiệp vụ kế toán với cơ quan thuế, chủ doanh nghiệp, công ty chủ quản.

   

  3. CÔNG VIỆC BÁO CÁO LAO ĐỘNG, BHXH

  - Theo dõi tình hình lao động, phát sinh tăng giảm của doanh nghiệp

  - Lập và nộp báo cáo lao động cho Cơ quan Lao động định kỳ 

  - Đăng ký hồ sơ tham gia BHXH-BHYT-BHTN

  - Theo dõi, đăng ký phát sinh tăng, giảm lao động tham gia BHXH - BHYT - BHTN

   

  II. CHI PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI:

  Tùy theo số lượng chứng từ phát sinh, số lao động trong doanh nghiệp, Văn phòng luật sư A.D.V.N sẽ thông báo mức phí hợp lý để Quý doanh nghiệp yên tâm hoạt động tốt nhất chuyên môn của mình.

   

  Được thành lập từ năm 2014 bởi đội ngũ luật sư, đại diện sở hữu công nghiệp, chuyên gia thuế, kế toán, Văn phòng luật sư A.D.V.N chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực dân sự, kinh doanh – thương mại, hôn nhân – gia đình, lao động, hình sự, hành chính, sở hữu trí tuệ, trong hoạt động tư vấn, tố tụng và đại diện ngoài tố tụng.

   

  Quý khách có vấn đề cụ thể cần tư vấn, vui lòng liên hệ:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ A.D.V.N

  Phòng F2&F3, Tòa nhà FOSCO, Số 2 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

  Hotline:  0903 693 301 - Mobile: 0909 393 329 

  Tel: 028 3926 0120, 3926 0125

  Email: advnlaw@gmail.com; vanphongluatsuadvn@gmail.com

  Website: www.advnlaw.vn