Dịch vụ

Dịch vụ

CÁC DẤU HIỆU DÙNG ĐỂ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Ngày đăng: 27/06/2022 10:30 AM
Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch...

CÁC DẤU HIỆU KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU

Ngày đăng: 27/06/2022 10:08 AM
Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch...

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Ngày đăng: 27/06/2022 09:59 AM
Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận...

THỦ TỤC SỬA ĐỔI ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Ngày đăng: 27/06/2022 09:53 AM
Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận...

DỊCH VỤ TRA CỨU NHÃN HIỆU

Ngày đăng: 27/06/2022 09:37 AM
Để đảm bảo khả năng đăng ký cho nhãn hiệu, trước khi tiến hành...

THỜI HẠN BẢO HỘ NHÃN HIỆU Ở VIỆT NAM

Ngày đăng: 27/06/2022 09:31 AM
Thời hạn bảo hộ của nhãn hiệu là 10 năm, tuy nhiên chủ sở hữu...

QUYỀN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Ngày đăng: 27/06/2022 09:28 AM
Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch...

PHẠM VI DỊCH VỤ NHÃN HIỆU

Ngày đăng: 27/06/2022 08:38 AM
Nhãn hiệu là tài sản trí tuệ quý giá của chủ thể kinh doanh nên...

DỊCH THUẬT TƯ PHÁP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ TIÊM VẮC-XIN PHÒNG COVID-19

Ngày đăng: 30/12/2021 04:35 PM
Giấy chứng nhận đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 được cấp cho những...

DỊCH THUẬT TƯ PHÁP BAO BÌ, NHÃN SẢN PHẨM NHẬP KHẨU

Ngày đăng: 16/12/2021 03:03 PM
Khi tiến hành thủ tục công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu...
news/news