Dịch vụ

Dịch vụ

HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Ngày đăng: 09/07/2021 03:47 PM
Tranh chấp về hôn nhân và gia đình là những tranh chấp về quyền,...

ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ THEO HIỆP ƯỚC PCT CÓ CHỈ ĐỊNH VIỆT NAM

Ngày đăng: 30/06/2021 05:41 PM
Việc đăng ký bảo hộ sáng chế theo Hiệp ước PCT (Patent Cooperation...

ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ THEO HIỆP ƯỚC PCT CÓ NGUỒN GỐC VIỆT NAM

Ngày đăng: 30/06/2021 04:16 PM
Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam thì Sở hữu...

GIÁM ĐỊNH KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 29/06/2021 04:57 PM
Để có cơ sở xử lý hành vi xâm phạm hoặc phản đối cáo buộc...

GIÁM ĐỊNH NHÃN HIỆU

Ngày đăng: 29/06/2021 03:45 PM
Để có cơ sở xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu,...

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU TẠI ĐÀI LOAN

Ngày đăng: 25/06/2021 10:40 AM
Để bảo vệ nhãn hiệu của mình khi đưa hàng hóa sang Đài Loan, các...

THỦ TỤC HỢP NHẤT CÔNG TY (ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY HỢP DANH)

Ngày đăng: 24/06/2021 09:37 AM
Theo quy định tại Điều 200 Luật doanh nghiệp 2020, hợp nhất công...

THỦ TỤC TÁCH CÔNG TY (ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN)

Ngày đăng: 24/06/2021 09:22 AM
Tách công ty là trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty...

THỦ TỤC CHIA CÔNG TY (ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN)

Ngày đăng: 24/06/2021 09:04 AM
Chia công ty là một hình thức tổ chức lại Doanh nghiệp, theo đó...

THỦ TỤC SÁP NHẬP CÔNG TY (ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY HỢP DANH)

Ngày đăng: 23/06/2021 01:47 PM
Theo quy định tại Điều 202 Luật doanh nghiệp 2020, sáp nhập công...
news/news