LI-XĂNG NHÃN HIỆU CÓ CẦN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

LI-XĂNG NHÃN HIỆU CÓ CẦN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

Ngày đăng: 07/10/2022 08:35 AM

  Khi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, chủ sở hữu cần lưu ý:

  - Đối với Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân mà không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.

  - Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép.

  - Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá về việc hàng hoá đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.

  Hợp đồng li-xăng bao gồm 3 loại đó là hợp đồng li xăng độc quyền, hợp đồng li-xăng không độc quyền và hợp đồng li-xăng thứ cấp. Theo đó, hợp đồng li xăng độc quyền là hợp đồng mà theo đó, chủ sở hữu nhãn hiệu không được ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó nếu được phép của bên được chuyển quyền, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong phạm vi, thời hạn chuyển giao.

  Hợp đồng không độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không độc quyền với người khác.

  Hợp đồng sử dụng nhãn hiệu thứ cấp là hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó theo một hợp đồng khác.

  Trước đây, theo quy định của Luật SHTT 2005, sửa đổi bổ sung 2009, hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có hiệu lực giữa các bên, chỉ có giá trị đối kháng đối với bên thứ nếu được đăng ký với Cục SHTT.

  Tuy nhiên theo Luật SHTT 2005, sửa đổi bổ sung 2019, hợp đồng li xăng nhãn hiệu có hiệu lực giữa các bên và có giá trị đối kháng đối với bên thứ mà không cần đăng ký với Cục SHTT. Luật SHTT 2005, sửa đổi bổ sung 2022 tiếp tục kế thừa quy định này.

  Cần lưu ý rằng hiệu lực của hợp đồng li xăng phụ thuộc vào hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và việc chuyển giao quyền sử dụng chỉ được thực hiện trong phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu.

  Tóm lại, theo quy định pháp luật hiện hành và kể cả giai đoạn tiếp theo sau này, hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có hiệu lực giữa các bên và có giá trị đối kháng với bên thứ ba mà không cần đăng ký với Cục SHTT.

  Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính tham khảo do quy định pháp luật có thể thay đổi. Các vấn đề cụ thể, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn.

   

  Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ A.D.V.N

  Phòng F2&F3, Tòa nhà FOSCO, Số 2 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

  Hotline:  0903 693 301 - Mobile: 0909 393 329 

  Tel: 028 3926 0120, 3926 0125

  Email: advnlaw@gmail.com; vanphongluatsuadvn@gmail.com

  Website: www.advnlaw.vn