LÝ LỊCH TƯ PHÁP

LÝ LỊCH TƯ PHÁP

HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC XIN CẤP LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Ngày đăng: 12/07/2022 02:05 PM
“Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án...

HƯỚNG DẪN XIN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 2

Ngày đăng: 12/07/2022 04:17 PM
“Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án...

DỊCH VỤ XIN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Ngày đăng: 12/07/2022 04:31 PM
Khi Quý khách có nhu cầu xin cấp lý lịch tư pháp để: - Chứng...

PHÂN BIỆT PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1 VÀ SỐ 2

Ngày đăng: 12/07/2022 04:36 PM
Theo quy định hiện hành, có 02 loại Phiếu lý lịch tư pháp là Phiếu...

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Ngày đăng: 12/07/2022 05:04 PM
Mục đích của Phiếu lý lịch tư pháp nhằm: Chứng minh một người...

HƯỚNG DẪN LÀM PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHANH

Ngày đăng: 15/07/2022 03:36 PM
Theo quy định pháp luật người nước ngoài có nhu cầu cấp Phiếu...