QUY ĐỊNH TÍNH MỚI CỦA SÁNG CHẾ THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ SỬA ĐỔI 2022

QUY ĐỊNH TÍNH MỚI CỦA SÁNG CHẾ THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ SỬA ĐỔI 2022

Ngày đăng: 30/11/2022 04:08 PM

  Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ 2005, tính mới quy định tại Điều 60.1 còn rất chung chung, chưa đầy đủ:

  1. Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.

  Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 quy định theo hướng làm rõ hai trường hợp bị mất tính mới, cụ thể như sau:

  “Điều 60: Tính mới của sáng chế

  1. Sáng chế được coi là có tính mới nếu không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên;

  b) Bị bộc lộ trong đơn đăng ký sáng chế khác có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn nhưng được công bố vào hoặc sau ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế đó.”.

  Với quy định bổ sung tại điểm b, khoản 1, Điều 60, chủ đơn đăng ký sáng chế cần nhanh chóng tiến hành nộp đơn sớm để có được ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm, tránh tình trạng bị từ chối cấp bằng bởi các đối chứng là đơn đăng ký sáng chế chưa được công bố. Thời gian công bố của một đơn đăng ký sáng chế có thể kéo dài đến 19 tháng.

  Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

   

   

  VPLS A.D.V.N là một tổ chức hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, được phụ trách bởi các luật sư, đại diện sở hữu công nghiệp do Cục Sở Hữu Trí Tuệ và Cục Bản Quyền Tác Giả cấp chứng chỉ hoạt động, có thâm niên hành nghề hơn 20 năm, kinh nghiệm chuyên sâu để xử lý hồ sơ đăng ký các đối tượng sở hữu trí tuệ như KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả,....., cũng như các vấn đề có liên quan đến sở hữu trí tuệ như giám định, giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ, môi giới mua bán KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP,… .

   

  Quý khách có vấn đề cụ thể cần tư vấn, vui lòng liên hệ:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ A.D.V.N

  Phòng F2&F3, Tòa nhà FOSCO, Số 2 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

  Hotline:  0903 693 301 - Mobile: 0909 393 329

  Tel: 028 3926 0120, 3926 0125

  Email: advnlaw@gmail.com; vanphongluatsuadvn@gmail.com

  Website: www.advnlaw.vn