SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

GIÁM ĐỊNH SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Ngày đăng: 28/06/2022 09:32 AM
Để có cơ sở xử lý hành vi xâm phạm hoặc phản đối cáo buộc...

CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Ngày đăng: 27/06/2022 04:23 PM
Chuyển giao quyền sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích là việc...

ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH DẠNG QUY TRÌNH

Ngày đăng: 27/06/2022 04:19 PM
Giải pháp kỹ thuật dạng QUY TRÌNH HAY PHƯƠNG PHÁP được thể hiện...

CÁC DẠNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Ngày đăng: 27/06/2022 03:36 PM
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy...

THỦ TỤC SỬA ĐỔI ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Ngày đăng: 27/06/2022 03:30 PM
Người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở...

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Ngày đăng: 27/06/2022 03:26 PM
Chuyển nhượng đơn đăng ký Sáng chế là khi chủ đơn có nhu cầu...

CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐƯỢC BẢO HỘ VỚI DANH NGHĨA SÁNG CHẾ

Ngày đăng: 27/06/2022 03:03 PM
Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế gồm...

THỜI HẠN BẢO HỘ SÁNG CHẾ-GIẢI PHÁP HỮU ÍCH TẠI VIỆT NAM

Ngày đăng: 27/06/2022 02:40 PM
Theo Luật Sở hữu trí tuệ, Bằng độc quyền Sáng chế có hiệu lực...

QUYỀN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Ngày đăng: 27/06/2022 02:34 PM
Quyền đăng ký sáng chế gồm: Tác giả tạo ra sáng chế bằng công...

ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH DẠNG CHẤT THỂ TẠI VIỆT NAM

Ngày đăng: 07/01/2021 03:30 PM
Khi tập hợp các đơn chất, hợp chất hoặc hỗn hợp chất khi kết...