TƯ VẤN BỔ TRỢ CHO DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN BỔ TRỢ CHO DOANH NGHIỆP

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, THÔNG BÁO WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

Ngày đăng: 21/01/2021 03:10 PM
Theo quy định hiện hành các webside thương mại điện tử bán hàng,...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH GỒM 10 CHỮ SỐ

Ngày đăng: 05/01/2021 03:25 PM
Mã số mã vạch gồm 10 chữ số có cấu trúc như sau: 893 MMMMMMM XX...

CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM NHẬP KHẨU

Ngày đăng: 29/12/2020 05:36 PM
Mỹ phẩm là mặt hàng đặc thù, chịu sự quản lý của Cục Quản...

ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

Ngày đăng: 16/12/2020 11:06 AM
Mã số mã vạch (viết tắt: MSMV) được dùng để nhận dạng tự...
news/news