TƯ VẤN BỔ TRỢ CHO DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN BỔ TRỢ CHO DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN FDA HOA KỲ CHO HÀNG HÓA XUẤT KHẨU SANG MỸ

Ngày đăng: 15/11/2023 03:59 PM
Đăng ký FDA là yêu cầu bắt buộc đối với các sản phẩm muốn...

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, THÔNG BÁO WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

Ngày đăng: 21/01/2021 03:10 PM
Theo quy định hiện hành các webside thương mại điện tử bán hàng,...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH GỒM 10 CHỮ SỐ

Ngày đăng: 05/01/2021 03:25 PM
Mã số mã vạch gồm 10 chữ số có cấu trúc như sau: 893 MMMMMMM XX...

CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM NHẬP KHẨU

Ngày đăng: 29/12/2020 05:36 PM
Mỹ phẩm là mặt hàng đặc thù, chịu sự quản lý của Cục Quản...

ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

Ngày đăng: 16/12/2020 11:06 AM
Mã số mã vạch (viết tắt: MSMV) được dùng để nhận dạng tự...