VĂN PHÒNG LUẬT SƯ A.D.V.N, dân sự, hình sự, hôn nhân, sở hữu trí tuệ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ
Giới thiệu công ty
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ A.D.V.N
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ A.D.V.N
Được thành lập từ năm 2014, Văn phòng luật sư A.D.V.N chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý như sau:
1. TƯ VẤN PHÁP LUẬT:
- Tư vấn pháp luật doanh nghiệp – đầu tư: thành lập, tổ chức lại, quản lý nội bộ, mua bán, sáp nhập, chia tách, giải thể doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; tư vấn điều kiện kinh doanh như về nhà xưởng sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm,… công bố chất lượng sản phẩm, đăng ký mã số mã vạch; thuế và kế toán doanh nghiệp

Blog Pháp Luật

VIDEO FANPAGE

index/index