VĂN PHÒNG LUẬT SƯ A.D.V.N, dân sự, hình sự, hôn nhân, sở hữu trí tuệ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ
Giới thiệu công ty
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ A.D.V.N
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ A.D.V.N
Được thành lập từ năm 2014, Văn phòng luật sư A.D.V.N chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý như sau:
1. TƯ VẤN PHÁP LUẬT:
- Tư vấn pháp luật doanh nghiệp – đầu tư: thành lập, tổ chức lại, quản lý nội bộ, mua bán, sáp nhập, chia tách, giải thể doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; tư vấn điều kiện kinh doanh như về nhà xưởng sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm,… công bố chất lượng sản phẩm, đăng ký mã số mã vạch; thuế và kế toán doanh nghiệp

Blog Pháp Luật

BLOG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

KHIẾU NẠI THÀNH CÔNG NHÃN HIỆU “ECOTRAY”, VỚI LÝ DO LÀ MANG TÍNH MÔ TẢ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ NĂM 2023 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN NĂM 2023 Áp dụng thống nhất bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Nice phiên bản 12-2023 từ ngày 01/01/2023 QUY ĐỊNH VỀ HỦY BỎ HIỆU LỰC BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2022 QUY ĐỊNH TÍNH MỚI CỦA SÁNG CHẾ THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ SỬA ĐỔI 2022 LẦN ĐẦU TIÊN QUY ĐỊNH SÁNG CHẾ MẬT TRONG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ SỬA ĐỔI 2022 BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ CẤP CHO CHẾ PHẨM KHỬ MÙI KHÔNG KHÍ TỪ QUẢ BƠ BẢO HỘ NHÃN HIỆU ÂM THANH Ở VIỆT NAM LI-XĂNG NHÃN HIỆU CÓ CẦN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ 02 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ CAM, BƯỞI PHÚ GIÁO, TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐỀ NGHỊ KHÔNG CẤP BẢO HỘ CHO PHẦN CHỮ “HQ” TRONG HÌNH TRÒN TRONG NHÃN HIỆU “hq, HONGQUANINK, HÌNH” BỊ TỪ CHỐI DOANH NGHIỆP CẦN CHUẨN BỊ HỒ SƠ NHƯ THẾ NÀO ĐỂ DỄ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU? ĐIỂM MỚI CỦA ĐIỀU 74.2H THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2005, SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2022 KHIẾU NẠI THÀNH CÔNG NHÃN HIỆU CHỨA DẤU HIỆU TÊN ĐỊA DANH TẠI ALGERIE “SIG” HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU THÔNG THƯỜNG CÓ CHỨA DẤU HIỆU CHỈ NGUỒN GỐC ĐỊA LÝ

VIDEO FANPAGE