DOANH NGHIỆP - ĐẦU TƯ

DOANH NGHIỆP - ĐẦU TƯ

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH 2021

Ngày đăng: 18/03/2021 10:07 AM
Theo pháp luật Việt Nam, cụ thể tại Điều 177 Luật Doanh nghiệp...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NĂM 2021

Ngày đăng: 16/03/2021 09:11 AM
Theo Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Doanh nghiệp tư nhân (DNTN)...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH NĂM 2021

Ngày đăng: 19/02/2021 04:03 PM
Hộ kinh doanh là cá nhân hoặc hộ gia đình được cấp giấy chứng...

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, THÔNG BÁO WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

Ngày đăng: 21/01/2021 03:10 PM
Theo quy định hiện hành các webside thương mại điện tử bán hàng,...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN NĂM 2021

Ngày đăng: 13/01/2021 10:08 AM
Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH GỒM 10 CHỮ SỐ

Ngày đăng: 05/01/2021 03:25 PM
Mã số mã vạch gồm 10 chữ số có cấu trúc như sau: 893 MMMMMMM XX...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN NĂM 2021

Ngày đăng: 31/12/2020 10:41 AM
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp có ÍT ...

CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM NHẬP KHẨU

Ngày đăng: 29/12/2020 05:36 PM
Mỹ phẩm là mặt hàng đặc thù, chịu sự quản lý của Cục Quản...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP VỐN TRONG NƯỚC

Ngày đăng: 11/12/2020 03:15 PM
Theo Luật doanh nghiệp, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp,...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VỐN TRONG NƯỚC

Ngày đăng: 11/12/2020 02:52 PM
Theo Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp là tổ chức CÓ TÊN RIÊNG, CÓ TÀI...