BLOG DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ

BLOG DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TÊN DOANH NGHIỆP XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2021/NĐ-CP

Ngày đăng: 05/03/2021 11:17 AM
Nhiều năm qua, xâm phạm sở hữu công nghiệp đã và đang trở thành...

THAY ĐỔI THÔNG TIN DOANH NGHIỆP KHI THÀNH LẬP THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 2021

Ngày đăng: 02/03/2021 11:56 AM
Ngày 09 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành...

Scan and Check - Phần mềm quét mã vạch chính thống

Ngày đăng: 16/12/2020 02:20 PM
Tổ chức Mã số mã vạch quốc tế (GS1) là một tổ chức tiêu chuẩn...

Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Ngày đăng: 03/12/2020 08:46 PM
Điều 33, Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: Mọi người có quyền tự do kinh...

Quy định đặt tên doanh nghiệp

Ngày đăng: 03/12/2020 10:59 PM
Tên doanh nghiệp gồm có tên tiếng Việt, tên bằng tiếng nước ngoài...

5 loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam

Ngày đăng: 03/12/2020 11:04 PM
Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, hiện có 5 loại hình doanh nghiệp sau:...