LUẬT SƯ

LUẬT SƯ

HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Ngày đăng: 09/07/2021 03:47 PM
Tranh chấp về hôn nhân và gia đình là những tranh chấp về quyền,...

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC MUA BÁN NHÀ, ĐẤT NĂM 2021

Ngày đăng: 18/06/2021 09:51 AM
Thủ tục mua bán nhà, đất là thủ tục có độ khó cao, không phải...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Ngày đăng: 26/03/2021 04:28 PM
Cùng với sự hội nhập và phát triển, làn sóng văn hóa từ khắp...

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU LY HÔN

Ngày đăng: 25/03/2021 02:15 PM
Một thời gian sau khi ly hôn, cha hoặc mẹ vẫn có thể yêu cầu mình...

DỊCH VỤ DỊCH THUẬT TÀI LIỆU TỐ TỤNG

Ngày đăng: 25/03/2021 01:56 PM
Dịch thuật tài liệu tố tụng pháp là dịch các tài liệu, văn bản,...

THỦ TỤC TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI LÀ ĐÃ CHẾT

Ngày đăng: 01/03/2021 11:26 AM
Việc vắng mặt trong một thời gian dài nhất định của một cá nhân...

DỊCH VỤ DỊCH THUẬT TÀI LIỆU PHÁP LÝ

Ngày đăng: 08/01/2021 02:35 PM
Dịch thuật pháp lý là dịch các tài liệu, văn bản pháp lý, thuật...

THỦ TỤC LY HÔN THUẬN TÌNH

Ngày đăng: 30/12/2020 11:04 AM
Ly hôn thuận tình là trường hợp ly hôn theo yêu cầu của cả hai...

THỦ TỤC TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ

Ngày đăng: 17/12/2020 05:37 PM
Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không...

THAM GIA TỐ TỤNG VỤ ÁN DÂN SỰ

Ngày đăng: 07/12/2020 12:10 PM
Hiện nay, pháp luật chưa có một khái niệm rõ ràng về tranh chấp...