THAM GIA TỐ TỤNG VỤ ÁN DÂN SỰ

THAM GIA TỐ TỤNG VỤ ÁN DÂN SỰ

Ngày đăng: 07/12/2020 12:10 PM

  CÁC LOẠI TRANH CHẤP DÂN SỰ:

  + Tranh chấp về thừa kế tài sản;

  Ví dụ: Ông A chết, để lại di sản là mảnh đất 2.000 m2, nay các con ông A tranh chấp về việc chia di sản thừa kế này

  + Tranh chấp về hợp đồng dân sự;

  Ví dụ: Ông A và ông B tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  + Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;

  Ví dụ: Ông A và ông B là hai anh em ruột, tranh chấp nhau về việc ai là chủ sở hữu ngôi nhà do cha mẹ để lại

  + Tranh chấp về nợ khó đòi;

  Ví dụ: Ông A tranh chấp đòi khoản nợ ông B đã vay của ông, nay đã quá thời hạn trả mà vẫn chưa trả

  + Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;

  Ví dụ: Chị A tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại sức khỏe, tài sản do bị anh A đụng xe gây tổn hại 8% sức khỏe và làm hư hỏng chiếc xe SH của chị

  + Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

  Ví dụ: Ông A và bà B tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất đối với mảnh đất trồng lúa có diện tích 3.000 m2

  + Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí;

  Ví dụ: chị A tranh chấp yêu cầu Cơ quan báo chí B bồi thường danh dự, nhân phẩm

  + Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;

  Tranh chấp về việc ai là tác giả của tác phẩm bộ truyện tranh

  + Tranh chấp về quốc tịch;

  Anh A và chị B là vợ chồng, tranh chấp với nhau về quốc tịch của người con vị thành niên

  + Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

   

  TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ CẦN THIẾT (THÔNG QUA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ A.D.V.N)

   

  1. Tài liệu, chứng cứ chứng minh tư cách pháp lý của chủ thể:

  + Đối với cá nhân: Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ

  + Đối với pháp nhân: Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấp phép kinh doanh, điều lệ hoạt động, quyết định bổ nhiệm người đại diện theo  pháp luật của doanh nghiệp, văn bản ủy quyền của người đại diện theo pháp luật (nếu có)

   

  2. Tài liệu, chứng cứ chứng minh việc xác lập quan hệ pháp luật tranh chấp giữa các bên, đối tượng tranh chấp:

  + Tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được, dữ liệu điện tử.

  + Vật chứng.

  + Lời khai của đương sự.

  + Lời khai của người làm chứng.

  + Kết luận giám định.

  + Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ.

  + Kết quả định giá tài sản, thẩm định giá tài sản.

  + Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có chức năng lập.

  + Văn bản công chứng, chứng thực.

  + Các nguồn khác mà pháp luật có quy định.

   

  Ví dụ cụ thể về các tài liệu, chứng cứ cần cung cấp trong vụ án dân sự:

  + Đối với tranh chấp ly hôn: giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy khai sinh của con, các chứng cứ chứng minh tài sản chung…

  + Đối với tranh chấp đất đai: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản đồ thửa đất, xác nhận của địa phương về tình trạng đất…

  + Đối với tranh chấp di sản thừa kế: di chúc, sổ hộ khẩu chứng minh quan hệ với người để lại di sản, giấy khai sinh….

  + Đối với tranh chấp hợp đồng: hợp đồng giao dịch đối với các tranh chấp liên quan đến giao dịch dân sự, văn bản trao đổi về quá trình thực hiện hợp đồng….

   

  3. Tài liệu, chứng cứ chứng minh đã thực hiện điều kiện khởi kiện do pháp luật quy định: Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai của UBND xã, phường, thị trấn,…

   

  4. Văn bản ủy quyền (theo mẫu của Văn phòng luật sư A.D.V.N)

   

  TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ:

   

  * BƯỚC 1: NỘP ĐƠN KHỞI KIỆN

  Việc giải quyết vụ án dân sự của Tòa án chính thức phát sinh kể từ thời điểm Tòa án nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn. Dự thảo đơn khởi kiện của Quý khách phải theo đáp ứng các điều kiện về hình thức và nội dung theo quy định tại Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

   

  Việc nộp đơn khởi kiện được thực hiện bằng cách:

   

  Nộp trực tiếp (tòa án cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện),

  Gửi qua bưu điện (tòa án gửi thông báo nhận đơn khởi kiện chậm nhất sau 2 ngày),

  Gửi trực tuyến qua cổng thông tin điện tử (áp dụng đối với Tòa án có cổng thông tin điện tử – tòa án gửi email phản hồi về việc nhận đơn khởi kiện).

  Người khởi kiện phải gửi kèm theo đơn là các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

   

  * BƯỚC 2: XEM XÉT VÀ THỤ LÝ ĐƠN KHỞI KIỆN

  Quy trình xem xét đơn khởi kiện cụ thể như sau:

   

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện

   

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và thông báo ngay cho người khởi kiện khi có một trong các quyết định sau đây:

   

  Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;

  Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; (áp dụng khi đơn khởi kiện không đủ các nội dung theo mẫu quy định. Thời hạn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện do Thẩm phán xem xét đơn ấn định, nhưng không quá 01 tháng để người khởi kiện tiến hành sửa đổi, bổ sung các yêu cầu hợp pháp của Thẩm phán, trường hợp đặc biệt, Thẩm phán có thể gia hạn nhưng không quá 15 ngày. Quá thời hạn hạn trên, mà không tiến hành sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện thì sẽ bị trả lại đơn khởi kiện.

  Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện (áp dụng khi người khởi kiện không có quyền khởi kiện; không có năng lực hành vi dân sự; chưa đủ điều kiện khởi kiện, không nộp tiền tạm ứng án phí…). Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận văn bản trả lại đơn khởi kiện, người khởi kiện có quyền khiếu nại về sự việc này.

  Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án (thẩm phán xem xét đơn ra thông báo cho người khởi kiện nộp tiền tạm ứng án phí). Trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận thông báo, người khởi kiện có nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí của vụ kiện tại Cơ quan thi hành án và nộp lại biên lai này cho Tòa án để được thụ lý vụ án.

  Thực tiễn tố tụng: Có nhiều trường hợp, sau 3 ngày làm việc nhưng Chánh án vẫn không phân công thẩm phán xem xét đơn khởi kiện theo quy định. Thực tế việc phân công này có thể kéo dài trong khoảng 1-2 tuần (tức 3-10 ngày làm việc).

   

  Ngoài ra, việc xem xét đơn khởi kiện nhiều khi cũng không được thực hiện theo quy trình 5 ngày. Đa số các thông báo của Tòa án được gửi cho người khởi kiện trong khoảng 1-2 tháng hoặc hơn sau khi Tòa án nhận được đơn khởi kiện.

   

  Riêng việc thụ lý đơn có thể kéo dài từ 2 – 3 tháng kể từ ngày Tòa án nhận đơn. Ngoài ra, thời hạn báo cáo tổng kết của ngành tòa án vào ngày 30/09 hàng năm, trong khi thời hạn chuẩn bị xét xử của vụ án dân sự tối đa là 04 tháng, có thể gia hạn tối đa 02 tháng. Nên thường các đơn khởi kiện gửi trong khoảng từ tháng 8 đến tháng 9 đa phần sẽ chưa được thụ lý giải quyết ngay mà thường để qua ngày 30/09 mới tiến hành thụ lý và giải quyết theo quy định, trừ trường hợp các vụ việc đơn giản có thể tiến hành xử lý theo thủ tục rút gọn (thời gian chuẩn bị xét xử không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý).

   

  * BƯỚC 3: CHUẨN BỊ VÀ XÉT XỬ SƠ THẨM

  Theo quy định của pháp luật, thời gian chuẩn bị xét xử không quá 4 tháng, trường hợp đặc thù có thể kéo dài không quá 6 tháng. Nhưng thực tế do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, vụ việc có thể kéo dài lâu hơn thời gian quy định.

   

  Trong quá trình chuẩn bị xét xử, tòa án sẽ tổ chức các phiên tiếp cận và công khai chứng cứ. Các chứng cứ được công khai có thể do mỗi bên giao nộp hoặc do tòa án thu thập được. Mỗi bên ngoài việc cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án thì còn phải cung cấp cho cả các đương sự khác. Và quyền yêu cầu phản tố của các đương sự này không còn sau khi Tòa án tổ chức buổi tiếp cận, công khai chứng cứ. Trong quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ; Tòa án có quyền tạm đình chỉ vụ án để và thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ hay thời gian tạm đình chỉ này không nằm trong khoảng thời gian chuẩn bị xét xử.

   

  Trong quá trình chuẩn bị xét xử, các bên cũng có thể tự hòa giải hoặc đề nghị Tòa án hòa giải và công nhận sự thỏa thuận của đương sự để giải quyết vụ án được nhanh chóng và giảm thiểu khoản án phí phải nộp cho cơ quan nhà nước. Việc tự thỏa thuận phải đảm bảo các điều kiện ràng buộc về quyền và nghĩa vụ của các bên khi vi phạm sự tự thỏa thuận. Khi các bên không thể tự thỏa thuận (hòa giải) hoặc đã thỏa thuận được nhưng đương sự đã thay đổi ý kiến trong thời hạn nhất định thì Tòa án sẽ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

   

  Sau khi Tòa án ra bản án xét xử vụ việc thì các bên có quyền kháng cáo về bản án, khi đó, vụ việc sẽ chuyển sang bước 4. Trường hợp bản án, quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự của tòa án có hiệu lực thì vụ việc sẽ chuyển sang bước 5.

   

  * BƯỚC 4: KHÁNG CÁO VÀ XÉT XỬ PHÚC THẨM

  Trừ trường hợp đặc biệt, thì thời hạn kháng cáo bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án, kháng cáo quyết định sơ thẩm là 7 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc quyết định được niêm yết theo quy định.

   

  Bản án, quyết định sơ thẩm bị đương sự kháng cáo, hoặc người có thẩm quyền kháng nghị thì chưa có hiệu lực và phải chuyển lên Tòa án cấp phúc thẩm để thụ lý giải quyết theo quy định sau khi người kháng cáo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo thông báo.

   

  Tòa cấp phúc thẩm có quyền giữ nguyên hoặc sửa bản án sơ thẩm hoặc hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại. Và bản án của tòa cấp phúc thẩm có hiệu lực thi hành ngay. Trong trường hợp bị hủy án, vụ việc của Quý khách sẽ quay về Bước 2.

   

  * BƯỚC 5: THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC

  Khi bản án, quyết định giải quyết vụ việc của Quý khách đã có hiệu lực mà bị đơn, người có nghĩa vụ liên quan (người phải thi hành án) không tự nguyên thi hành, Quý khách cần làm thủ tục yêu cầu Cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

   

  Trường hợp người phải thi hành án không có tài sản tại thời điểm ra quyết định thi hành án thì việc thi hành án việc thi hành án sẽ kéo dài mãi cho đến khi có tài sản để thi hành án và việc thi hành án được thực hiện xong; hoặc khi việc thi hành án bị Cơ quan thi hành án đình chỉ (khi người phải thi hành án chết và một số trường hợp đặc thù khác).

   

  Trong trường hợp đương sự có tài sản để thi hành án, thì lệ phí thi hành án là 3% số tiền, giá trị tài sản thực nhận.

   

  Trình tự tổng thể một vụ án dân sự, vui lòng tham khảo tại trang web có địa chỉ sau:

  https://danluat.thuvienphapluat.vn/trinh-tu-giai-quyet-vu-an-dan-su-theo-bo-luat-to-tung-dan-su-2015-164151.aspx

   

  Được thành lập từ năm 2014 bởi đội ngũ luật sư, đại diện sở hữu công nghiệp, chuyên gia thuế, kế toán, Văn phòng luật sư A.D.V.N chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực dân sự, kinh doanh – thương mại, hôn nhân – gia đình, lao động, hình sự, hành chính, sở hữu trí tuệ, trong hoạt động tư vấn, tố tụng và đại diện ngoài tố tụng.

   

  Quý khách có vấn đề cụ thể cần tư vấn, vui lòng liên hệ:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ A.D.V.N

  Phòng F2&F3, Tòa nhà FOSCO, Số 2 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

  Hotline:  0903 693 301 - Mobile: 0909 393 329 

  Tel: 028 3926 0120, 3926 0125

  Email: advnlaw@gmail.com; vanphongluatsuadvn@gmail.com

  Website: www.advnlaw.vn