NHÃN HIỆU

NHÃN HIỆU

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU NĂM 2024

Ngày đăng: 06/12/2023 04:52 PM
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu năm 2024 có nhiều điểm mới so với...

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Ngày đăng: 27/06/2022 11:26 AM
Chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu là việc chủ sở hữu Giấy...

CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

Ngày đăng: 27/06/2022 11:10 AM
Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu cho phép...

CẤP LẠI/CẤP PHÓ BẢN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Ngày đăng: 27/06/2022 11:05 AM
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu khi văn bằng bị mất,...

GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Ở VIỆT NAM

Ngày đăng: 27/06/2022 11:01 AM
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến...

SỬA ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU Ở VIỆT NAM

Ngày đăng: 27/06/2022 10:50 AM
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cần phải được sửa đổi...

HƯỚNG DẪN PHÂN NHÓM HÀNG HÓA DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Ngày đăng: 27/06/2022 10:38 AM
Bảng phân loại Nice (Ni-xơ) là một cách phân loại hàng hóa và dịch...

CÁC DẤU HIỆU DÙNG ĐỂ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Ngày đăng: 27/06/2022 10:30 AM
Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch...

CÁC DẤU HIỆU KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU

Ngày đăng: 27/06/2022 10:08 AM
Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch...

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Ngày đăng: 27/06/2022 09:59 AM
Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận...