NHÃN HIỆU

NHÃN HIỆU

GIÁM ĐỊNH NHÃN HIỆU

Ngày đăng: 29/06/2021 03:45 PM
Để có cơ sở xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu,...

MÔI GIỚI CHUYỂN NHƯỢNG (MUA BÁN) NHÃN HIỆU

Ngày đăng: 09/04/2021 08:53 AM
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của...

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU/THƯƠNG HIỆU/LOGO

Ngày đăng: 07/12/2020 11:10 AM
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của...

GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Ngày đăng: 08/12/2020 11:50 AM
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực trên toàn lãnh...

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ

Ngày đăng: 22/12/2020 02:32 PM
Nhãn hiệu tập thể: là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch...
news/news