PHẠM THỊ TUYẾT NHI-TRỢ LÝ LUẬT SƯ

PHẠM THỊ TUYẾT NHI-TRỢ LÝ LUẬT SƯ

Ngày đăng: 03/11/2023 04:39 PM

  Trước khi bắt đầu làm việc tại VĂN PHÒNG LUẬT SƯ A.D.V.N (A.D.V.N), Tuyết Nhi đã có thời gian thực tập dài hạn tại công ty CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – DỊCH THUẬT – SỞ HỮU TRÍ TUỆ Á ĐÔNG. Trong quá trình thực tập, Tuyết Nhi đã được tiếp xúc thực tiễn một số lĩnh vực pháp luật về sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp, hợp đồng, mã số mã vạch, kế toán,….

  Vào đầu tháng 01 năm 2023, Tuyết Nhi bắt đầu làm việc tại A.D.V.N như là một chuyên viên tư vấn pháp luật của văn phòng.

  Trình độ, chứng chỉ/chứng nhận:

  - Cử nhân Luật - Ngành Luật Kinh tế - Trường Đại học Sài Gòn.

  Chuyên môn:

  - Chuyên viên tư vấn pháp luật về Sở hữu trí tuệ.

  - Thực hiện các hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, đăng ký mã số mã vạch,...

  - Tham gia soạn thảo hồ sơ các thủ tục liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế.

  - Khả năng làm việc sâu sát với khách hàng và cơ quan nhà nước chuyên trách để thực hiện hiệu quả các dịch vụ khách hàng;

  - Khả năng tư vấn khách hàng, xử lý các tình huống trong quá trình thực hiện dịch vụ khách hàng.

  Ngôn ngữ:

  Tiếng Anh

  Tiếng Việt