Dịch vụ

Dịch vụ

DỊCH VỤ DỊCH THUẬT TÀI LIỆU PHÁP LÝ

Ngày đăng: 08/01/2021 02:35 PM
Dịch thuật pháp lý là dịch các tài liệu, văn bản pháp lý, thuật...

ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH DẠNG CHẤT THỂ TẠI VIỆT NAM

Ngày đăng: 07/01/2021 03:30 PM
Khi tập hợp các đơn chất, hợp chất hoặc hỗn hợp chất khi kết...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH GỒM 10 CHỮ SỐ

Ngày đăng: 05/01/2021 03:25 PM
Mã số mã vạch gồm 10 chữ số có cấu trúc như sau: 893 MMMMMMM XX...

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI TRUNG QUỐC

Ngày đăng: 05/01/2021 11:10 AM
Để bảo vệ nhãn hiệu của mình khi đưa hàng hóa sang Trung Quốc,...

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH

Ngày đăng: 04/01/2021 11:55 AM
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH (THÔNG QUA...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN NĂM 2021

Ngày đăng: 31/12/2020 10:41 AM
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp có ÍT ...

THỦ TỤC LY HÔN THUẬN TÌNH

Ngày đăng: 30/12/2020 11:04 AM
Ly hôn thuận tình là trường hợp ly hôn theo yêu cầu của cả hai...

CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM NHẬP KHẨU

Ngày đăng: 29/12/2020 05:36 PM
Mỹ phẩm là mặt hàng đặc thù, chịu sự quản lý của Cục Quản...

XỬ LÝ VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 29/12/2020 10:11 AM
Khi quyền sở hữu công nghiệp bị vi phạm, chủ sở hữu quyền sở...

XỬ LÝ VI PHẠM NHÃN HIỆU BẰNG BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH

Ngày đăng: 29/12/2020 09:36 AM
Để có thể tiến hành xử lý hành vi vi phạm nhãn hiệu, chủ thể...
news/news