HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ LÀ GÌ ?

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ LÀ GÌ ?

Ngày đăng: 22/10/2021 01:50 PM
  • Hóa đơn điện tử là gì? 
  •  
  • ● HĐĐT là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 do Bộ Tài chính ban hành Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng HĐĐT bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

   

  • ● HĐĐT được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

   

  • ● HĐĐT có thể chuyển đổi thành Hóa đơn giấy trong nhu cầu lưu thông hàng hóa, quản lý Hóa đơn của Người mua.

   

  • Hóa đơn điện tử có mấy liên?
  •  
  • ● HĐĐT không có khái niệm liên. Bên phát hành Hóa đơn (bên bán), bên tiếp nhận Hóa đơn (bên mua) và Cơ quan Thuế cùng khai thác dữ liệu trên một bản HĐĐT duy nhất.